קצבת שירותים מיוחדים

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם מיד

אדם בעל מוגבלות, פיזית או נפשית, אשר זקוק לעזרה צמודה לשם ביצוע מטלות יומיומיות בסיסיות, זכאי לקבל קצבת שירותים מיוחדים, המשולמת על ידי ביטוח לאומי. קצבה זו מעניקה עזרה צמודה של מטפל, 24 שעות ביממה, כל ימות השבוע.

המטלות היומיומיות אשר מצריכות עזרה צמודה מצד הזולת הן אכילה ושתיה, הלבשה, הליכה (ניידות בבית), קימה ושכיבה, רחצה ושליטה על סוגרים. ישנם מקרים בהם האדם הנכה מהווה סכנה של ממש לעצמו או לסביבתו בשל מצבו הרפואי, וכדי למנוע מצב שכזה הוא זקוק לקצבת שירותים מיוחדים על מנת לקבל השגחה צמודה בנוסף לקצבת הנכות הכללית.

קריטריונים לזכאות

ישנם קריטריונים אשר נקבעו בביטוח לאומי על פי "מבחן התלות" אותו מתבקש לעבור האדם הנכה. בהתאם לתוצאות המתגלות במבחן, מעניק ביטוח לאומי את גובה הקצבה או מחליט האם בכלל להעניק אותה. מידת התלות של נכה בזולת נקבעת על פי 3 רמות של דרגות מוגבלות, כדלקמן:

 

 1. מוגבלות מדרגה ראשונה: הנכה מגלה תלות מועטה בזולתו וקיים קושי בצורה מתונה ביכולת התפקוד היומיומית. במקרים כאלה קצבת שירותים מיוחדים תינתן בגובה של 50%.
 2. מוגבלות מדרגה שניה: הנכה מגלה תלות בינונית בזולתו וקיים קושי בצורה משמעותית ביכולת התפקוד היומיומית. במקרים כאלה קצבת שירותים מיוחדים תינתן בגובה של 100%.
 3. מוגבלות מדרגה שלישית: הנכה מגלה תלות רבה בזולתו וקיים קושי בצורה ניכרת ביותר ביכולת התפקוד היומיומית. במקרים כאלה קצבת שירותים מיוחדים תהיה בשיעור של 150%.

הזכאים לקצבה

אנשים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים הנם אזרחי ישראל המבוטחים בביטוח לאומי ומוגדרים כנכים. טווח הגילאים הוא מ- 18 שנים עד לגיל הפרישה לגמלאות (נשים- 64, גברים- 67). על האנשים להוכיח כי נכותם הרפואית עומדת על 60% לפחות או שביטוח לאומי מכיר בהם כבעלי נכות בגובה של לפחות 75%. האנשים תלויים בזולת לצורך ביצוע מטלות יומיומיות (מוזכרות מעלה).

עוד זכאים לקצבת שירותים מיוחדים הם תשושי הנפש. מוגבלותם הקוגניטיבית מונעת מהם לבצע את אותן פעולות בסיסיות מדוברות. הם אינם מתמצאים במקום ובזמן, שיפוט המציאות לקוי והזיכרון הולך ואובד. כל התופעות מגבילות אותם בעצמאותם.

כמו כן, זכאים לקצבה זו מטופלי דיאליזה אשר עוברים טיפולים פעמיים בשבוע לפחות, חולים שהושתל בגופם איבר מגורם זר: כבד, לב, ריאה, לבלב, מוח עצם או כליה בתקופה של השנה הראשונה מרגע ההשתלה הראשונה, או שעברו השתלת מוח עצם עצמוני בתקופה של חצי השנה הראשונה ממועד ההשתלה הראשונה.

אנשים נוספים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים הם עיוורים בעלי נכות רפואית של 90%, ובתנאי שהם מתגוררים בגפם או עם בן/בת זוג עיוורים, או עיוורים בעלי 90% נכות רפואית אשר סובלים גם מחירשות בגובה של לפחות 50% נכות רפואית.

הטבות המוקנות מקצבת שירותים מיוחדים

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת שירותים מיוחדים, כסכום כספי בכל חודש לאנשים אשר עומדים בקריטריונים הדרושים כדי לקבלה, אשר נקבעו כזכאים על ידי הועדה הרפואית של ביטוח לאומי. קצבה זו נועדה למען שכירת שירותי מטפלים צמודים, שיהיו לצדם של הנכים ויסייעו להם בכל הקשור לתפקודם הפיזי, על בסיס יומיומי- הכנת אוכל, הלבשה, רחצה, נטילת תרופות, קימה מהמיטה ושכיבה עליה, אכילה ושתייה באופן עצמאי, הליכה לשירותים (או החלפת מוצרי ספיגה בתדירות גבוהה לאנשים שאינם שולטים על הסוגרים) ועוד. תפקיד המטפלים הוא לשמור על האנשים מכל סכנה, מכיוון שקיים חשש שהם יפגעו בביטחונם האישי או בבריאותם, או אפילו בביטחונם או בבריאותם של הסובבים אותם. בנוסף, המטפלים דואגים גם לתפקודו השוטף של בתי הנכים, כך שיהיו יעילים ומסודרים ושלא יחסר מאומה.

ביטוח לאומי הוא הגוף האחראי על מתן עזרה לקשישים סיעודיים, אלה שנזקקים לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות פשוטות.

הקשישים הסיעודיים זכאים לקבל גמלת סיעוד שבמסגרתה ניתנים שירותים כמו מטפלים סיעודיים, סיוע בניהול משק הבית, שירותי מרכזי יום לקשיש, אספקה של מוצרי ספיגה, לחצני מצוקה ושירותי כביסה.

כדי לקבוע אילו קשישים מוגדרים כסיעודיים, מי זכאי לגמלת סיעוד ומהי דרגת הסיוע שהם זקוק לה, על הקשישים לעבור את מבחן התלות של ביטוח לאומי, שהוא תנאי לקבלת גמלת סיעוד, והוא בודק את מידת התלות בזולת.

מבחן התלות – הערכות

כאמור, ביטוח לאומי עורך את מבחן התלות לכל קשיש שמגיש בקשה לגמלת סיעוד. המבחן כולל שלושה מרכיבים, שכל אחד מהם נבדק בקפידה:

 1. הערכת התפקוד: בודקים ומעריכים את האופן בו הקשיש מתפקד. ניתן לצבור בין 0 נקודות ל-8 נקודות, בהתאם למידת התלות המתגלה.
 2. הערכת הצורך בהשגחה: בודקים עד כמה הקשיש זקוק להשגחת הזולת לצורך שמירה על הבריאות ועל הביטחון של הקשיש. מי שצובר 6.5 נקודות זקוק להשגחה מתמדת.
 3. מגורים בבית: בודקים האם הקשיש מתגורר לבד בביתו. קשיש שקיבל 2 נקודות בבדיקת הערכה התפקודית, יקבל בנוסף עוד 2.5 נקודות.

גמלת סיעוד

 1. במידה שקשיש קיבל 2.5 נקודות ויותר במבחן התלות, הוא זכאי לגמלת סיעוד חלקית הכוללת 9.75 שעות סיוע ממטפלת בכל שבוע.
 2. במידה שקשיש קיבל 6.5 נקודות ויותר במבחן התלות, הוא זכאי לגמלת סיעוד מלאה, שבמסגרתה הוא יקבל 18-16 שעות שבועיות של סיוע ממטפלת.

במסגרת מבחן התלות אפשר לצבור עד 16.5 נקודות.

מבחן התלות – הבדיקות

מבחן התלות נערך על ידי אחות או פיזיותרפיסטית של ביטוח לאומי בבית הקשיש, בסביבתו הטבעית, שם הוא חש ביטחון. במסגרת המבחן נבדקת יכולת הפעילות העצמאית שלו, אם הוא בכלל לתפקד בצורה עצמאית, ובאיזו מידה הוא מבצע את הפעולות הפשוטות והבסיסיות, מבלי שיזדקק לעזרה. לצורך הקביעה הסופית, מבחן התלות בודק שש פעולות:

 1. אכילה ושתיה: מבחן התלות בודק את מידת היכולת של הקשיש לאכול ולשתות באופן עצמאי, מבלי להזדקק לעזרת הזולת או לשימוש במכשירי עזר.
 2. רחצה: מבחן התלות בודק האם הקשיש יכול להיכנס למקלחת ולצאת ממנה בצורה עצמאית. בנוסף, בודקים האם הוא מסוגל לפתוח את הברז, להסתבן ולהתקלח, וכיצד הוא עושה זאת.
 3. שליטה על סוגרים: מבחן התלות בודק את מידת השליטה של הקשיש על סוגריו, והאם הוא זקוק למוצרי ספיגה או לקטטר לשם עשיית הצרכים.
 4. הלבשה ופשיטה של בגדים: מבחן התלות בודק באיזו מידה הקשיש מסוגל להתלבש בבגדים ולפשוט אותם באופן עצמאי. אם הקשיש נעזר באביזרי עזר לניידות או בתותבות, בודקים את מידת היכולת שלו לחבר אותם לגוף.
 5. ניידות: המבחן בודק באיזו מידה הקשיש מסוגל להתנייד בבית באופן עצמאי, ללא עזרת הזולת או בלי להיעזר בעזרי הליכה שונים. אם קשיש יושב בכיסא גלגלים לשם ניידות או שהוא מרותק למיטתו, מבחן התלות פוסח על סעיף זה.
 6. קימה מהמיטה ושכיבה בה: המבחן בודק באיזה אופן הקשיש מסוגל לעבור משכיבה לישיבה ומישיבה לשכיבה באופן עצמאי וללא כל סיוע.

בכל תחום במבחן התלות אפשר לקבל ציון של 0 עד 3 נקודות, ובסך הכול אפשר לצבור עד 8 נקודות במבחן כולו.

חלוקת הניקוד

ציון 0: הקשיש גילה מסוגלות בביצוע המטלות שלוותה במאמץ קל.

ציון ביניים: הקשיש גילה מסוגלות מסוימת בביצוע המטלות, אך למרות הכול הוא זקוק לסיוע.

ציון מרבי: התגלה כי הקשיש תלוי בזולת באופן מוחלט לשם ביצוע המטלות.

ראו גם:

קצבאות נוספות:

קצבת שארים

קצבת שמירת הריון

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

אל תוותרו על הזכויות שלכם, התקשרו עוד היום לעו"ד הראל יטיב! 
השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי

073-3753264 דילוג לתוכן