נכות – זכויות נכים, קצבת נכות

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם מיד

נכהקצבת נכות הינה קיצבה חודשית המשולמת לכל אדם מעל גיל 18 שעקב ליקוי גופני, אינו מסוגל להשתכר או שאינו משתכר בסכום ל 25% מהשכר הממוצע במשק. כמו כן קובע החוק כי אדם אשר משתכר ואולם הכנסתו הצטמצמה עקב הליקוי הגופני בכ 50% או יותר, יוכר גם הוא זכאי לקצבת נכות.

על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יבדוק האם אדם זכאי לקצבת נכות, הוא יערוך מספרי מבחנים מקדימים. המבחן הראשון הוא יבדוק אם הכנסותיו של המבוטח הצטמצמו בכ 25% מהשכר הממוצע במשק, המבחן השני יהיה לבדוק האם המבוטח עבר את הרף של 60% דרגת נכות בגין הליקוי או 40% נכות בחישוב מקולל בתנאי שלפחות פגיעה אחת תהיה גבוהה מ 25%, ולבסוף מבחן תפקודי בו יוכח כי המבוטח איבד לפחות 50% מכושרו להשתכר בעתיד.

לצורך הכרה כ"נכה" על ידי המוסד לביטוח לאומי יש להגיש את טופס התביעה בצירוך המסמכים הרפואיים לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של התובע. לאחר שיוכר כ"נכה" יוזמן המבוטח לעמוד בפני וועדה רפואית אשר תבדוק את ליקויו של התובע ותקבע את אחוזי הנכות הרפואית ממנה הוא סובל.

קביעת דרגת הנכות תעשה על פי רשימת הליקויים הקבועה בתוספת השנייה לחוק הביטוח הלאומי. המדובר ברשימת ליקויים סגורה אשר קובעת בצד כל ליקוי, את שיעור אחוזי הנכות שייקבעו לסובל ממנו. בשעה שהמבוטח עומד בפני הוועדה הרפואית, הוא זכאי לשטוח בפניה את תלונותיו ואף להציג בפניה מסמכים רפואיים (בעיקר במקרה של מחלות שונות או פגיעות באיברים רבים).

החלטת הוועדה תישלח למבוטח בדואר תוך שלושה שבועות ממועד כינוסה. על החלטתה ניתן לערער תוך 60 יום בפני וועדה רפואית לעררים, ולאחריה ניתן לערער בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה.

גובה קצבת הנכות תקבע על פי דרגת אי הכושר אשר נקבעה למבוטח. דרגת אי כושר של 75% ומעלה מזכה ב 100% קיצבה שהיא לרוב בגובה של 26.75% מהשכר הממוצע במשק. דרגת אי כושר שבין 60% ל 74% מזכה את הנכה בקצבה חלקית באופן יחסי, בהתאם לשכר הממוצע במשק.

נכה שיש לו אישה או ילדים מתחת לגיל 18, זכאי לתוספת תשלום בגין תלויים. עבור כל ילד עד הילד השני הוא יקבל תוספת של 40% מקיצבת הנכות שלו. עבור בן הזוג הוא יקבל 50% מהקיצבה, בתנאי שבן הזוג אינו מקבל שכר שעולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. תחילת הזכאות לגמלת נכות הינה מהיום שבו אבד כושרו של המבוטח לעבוד ולהתשכר ולא יותר משניים עשר חודשים רטרואקטיבית.

נכים אשר הוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאים להטבות נוספות כגון : פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי בתקופה בה משולמת להם קיצבת הנכות, הנחה בתשלום חשבון הארנונה לעיריה. נכה בשיעור של 75% לפחות יהיה זכאי להנה בתחבורה הציבורית. משרד השיכון מעניק סיוע בשכר דירה או ברכישת דירה לבעלי דרגת נכות בשיעור של 75% לפחות וקופת החולים מעניקה פטור מתשלום יבור ביקור אצל רופא פנימי או מקצוע בבית או במרפאות חוץ. נכה בעל דרגת נכות רפואית משוקללת מעל ל 90% פטור מתשלום מס הכנסה. בעלי דרגת נכות של 60% זכאים לתו נכה.

נכה מוכר אשר נזקק לשירותים מיוחדים כמו טיפול בדיאליזה, או נכה עיוור המתגורר בגפו, זכאי לקצבת שירותים מיוחדים הניתנת בנוסף לקצבת הנכות הכללית. כל נכה שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי חייב לעבור מדי תקופה בדיקה, על מנת לבדוק האם חלה הטבה או החמרה במצבו ובהתאם לכך, קובעת וועדה רפואית האם יחול שינוי בקצבה המוענקת לו. בהגיע הנכה לגמלאות, מופסקת אוטומטית קצבת הנכות והנכה מקבל קצבת זיקנה בלבד.

למידע נוסף:

זכויות נכים – בהרחבה

פניה לועדה רפואית

נכי צה"ל? אלו הזכויות שמגיעות לכם

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

אל תוותרו על הזכויות שלכם, התקשרו עוד היום לעו"ד הראל יטיב! 
השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי

073-3753264 דילוג לתוכן