כיצד לקבל פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה לנכים קשים?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם מיד

פטור ממס הכנסה והחזרי מס, הינן הטבות שמוענקות לנכים על ידי שלטונות המס. נכות לצורך פטור ממס הכנסה כוללת גם מחלות פנימיות קשות, כמו סכרת, פרקינסון, טרשת, וכו'. החוק מעודד נכים לצאת לעבודה ולא להיתלות רק בקצפטור ממס רטרואקטיביבאות וגמלאות, ולכן מזכה את היוצאים לעבודה בהטבות מס.פקודת מס הכנסה קובעת שנכות של 100% כתוצאה מליקוי אחד, או נכות של 90% כתוצאה מחישוב משוקלל של מספר ליקויים,

מאפשרת קבלת פטור ממס על הכנסות ממשכורות ועבודה עד לתקרה מסוימת, וכן גם על הכנסות שאינן מעבודה (למשל רווחים מריביות, דמי שכירות וכו').

הפטור ממס הוא בשל הנכות הרפואית ולא בשל נכות תפקודית (הפגיעה בכושר התפקוד).

 הליך השגת פטור ממס הכנסה לנכים קשים

כדי לממש את החזר המס, יש לפנות לפקיד השומה באזור המגורים, למלא טופס מיוחד ל 'בקשה לפטור ממס', ולצרף לו עותק מאושר בחותמת נאמן למקור של החלטה בעניין אחוזי נכות שקבעה וועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי. במקרה של עיוור / לקוי ראיה, ניתן לצרף תעודת עיוור. עיוור מקבל פטור ממס הכנסה ללא הגבלת אחוזי נכות, וללא צורך בוועדה רפואית.

אדם שיש לו מחלה קשה אולם אין לו אחוזי נכות, או שאחוזי הנכות שלו נמוכים מ- 90% , יכול לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה שנערכת על ידי ביטוח לאומי. נציבות מס הכנסה, משתמשת בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות. במעמד הפניה למס הכנסה, יש למלא טפסים מסוימים, לשלם אגרה עבור הועדה הרפואית, וכן לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים וחוות דעת רפואית.

המוסד לביטוח לאומי לא יזמן ועדה רפואית לצרכי מס הכנסה, מבלי שיקבל את טפסי הפניה המלאים והמפורטים מרשות המיסים. כאשר הביטוח הלאומי מקבל את הטפסים ונספחיהם לידיו, הוא מזמין את התובע להתייצב בפני הועדה הרפואית המוסמכת שתקבע את אחוזי הנכות. החלטות הועדה לגבי אחוזי הנכות לענין פטור ממס הכנסה מחייבות גם מכח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק נכי מלחמה בנאצים, חוק תגמולים לנפגעי איבה, וכו'.

כאשר הועדה הרפואית פוסקת נכות לצמיתות או נכות זמנית באחוזים הנדרשים לתקופות שמזכות ממס, ישלח הביטוח הלאומי לנכה הודעה על כך, ופקיד השומה ייתן החלטה בעניין הזכאות לפטור ממס הכנסה על פי הפקודה, ויצרף את העתק פרוטוקול הועדה הרפואית. החלטת פקיד השומה נקראת "קביעת אחוזי נכות לפי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה" והיא האישור הרשמי לזכאות לפטור ממס הכנסה לנכים.

פטור ממס יינתן רק כאשר נקבע בוועדה הרפואית, שתקופת הנכות עולה על 184 ימים. כאשר תקופת הנכות הינה 365 ימים לפחות יינתן פטור ממס עד לתקרת מסוימת של הכנסה משכר עבודה. אם תקופת הנכות הינה בין 184 ימים לבין 364 ימים, יינתן פטור יחסי.

כמו כן אפשרי לקבל פטור ממס על הכנסה הונית שלא ממשכורת. ניתן לקבל החזרי מס הכנסה גם כשמדובר בנכות זמנית של 90% ומעלה, כאשר תקופת הנכות צריכה להימשך לפחות כחצי שנה. להכנסה פטורה ממס יש תקרה מסוימת שמתחלפת משנה לשנה.

ועדת ערר

ניתן לערער תוך 45 ימים על ההחלטה שלא מאפשרת את קבלת הפטור ממס הכנסה בשל אחוזי נכות נמוכים מ- 90%. לערר יש לצרף נימוקים ואסמכתאות רפואיות רלוונטיות, והגשתו כרוכה בתשלום אגרה. ועדת הערר יכולה לדון גם בליקויים רפואיים שלא הוצגו בוועדה הראשונה. עם זאת, גם פקיד השומה עצמו יכול לערר על החלטת הוועדה, אם לדעתו היא קבעה אחוזי נכות גבוהים מידי.

החזר מס רטרואקטיבי

כדי לקבל החזר מס לגבי העבר, יש להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבי. החזרי מס רטרואקטיביים יינתנו לשכיר לתקופה של עד 6 שנים, ולעצמאי עד לתקופה של 3 שנים. כאשר מתבצע חישוב מאוחד לשני בני הזוג יחדיו, הפטור ממס אינו מתבטל, והכנסת בן הזוג הנכה, נשארת פטורה מתשלום המס במסגרת החישוב.

פטור ממס לנכיםנכים פטורים מתשלום מס הכנסה. כל מי שנקבעו לו למעלה מתשעים אחוזי נכות מצטברים מבעיות שונות, זכאי לפטור וכן אדם המוגדר כנכה מאה אחוז כתוצאה מליקוי רפואי יחיד.

מתן הטבה זו נועד לעודד נכים לצאת לעבוד ולא להיקלע למעגל האבטלה ההולך וגדל. מי שהוגדר כנכה וממשיך עדיין לעבוד רשאי לפנות לרשויות המס ולבדוק את זכאותו לקבלת הפטור.

החוק קובע מהם סכומי השכר המזכים בפטור. נכון להיום, נכות שנקבעה לתקופה של שנה אחת מזכה בפטור ממס כאשר גובה ההשתכרות אינו עולה על חמש מאות ושבעים שקלים במהלך השנה.

אם מדובר בנכות שנקבעה לתקופה קצרה יותר, מחצי שנה ועד שנה, גובה השתכרות המזכה בפטור יעמוד על שישים ושמונה אלף שקלים. נכות לצמיתות מזכה את התובע לפטור ממס למשך שנים רבות.

דרכי קבלת הפטור

שתי דרכים עומדות לפני הנכה לקבלת הפטור:

הראשונה, מעט מסורבלת יותר היא פנייה לוועדה רפואית– על התובע לפנות לפקיד השומה, למלא טפסים ואז לעבור בדיקה של וועדה רפואית המתקיימת בסניפי הביטוח הלאומי. מדובר בתהליך מייגע ומתיש הנמשך חודשים רבים. רצוי לגייס מידה רבה של סבלנות ואורך נשימה. הדרך השנייה, הקלה יותר, נוגעת לאדם שכבר נקבעה לו נכות על ידי המוסד לביטוח לאומי או שהוא נכה צה"ל או נפגע פעולות איבה, רדיפות הנאצים, הקרנות גזזת וכדומה. במקרים אלו  אין צורך לעבור את התהליך הנ"ל. ניתן לקבל את הפטור ממס באופן אוטומטי, על סמך הנכות שנקבעה זה מכבר. חשוב לציין שכל האמור לעיל מדבר על נכות רפואית ולא תפקודית.

סוגי המחלות המזכים בפטור ממס

לא רק נכים זכאים לקבלת פטור ממס הכנסה. גם אנשים החולים במחלות קשות יכולים ליהנות מההטבה הזאת. חולי לב או סוכרת מסובכת, הלוקים במחלות אוטואימוניות ומחלות דם על סוגיהן השונים וכן חולי ריאות ועיוורים, זכאים לפטור. על פי החוק, גם אנשים הסובלים ממחלות נפש כלולים ברשימה, אולם, ברוב המקרים, מדובר בבני אדם שאינם כשירים לעבודה אי לכך אין ההטבה חלה עליהם בפועל.

המומחים ממליצים, בעת הגשת הבקשה לפטור, לכלול גם בעיות אחרות מהן סובל התובע, כמו למשל, כאבי גב כרוניים, יתר לחץ דם, עודף כולסטרול חמור וכדומה. כך ניתן להעלות את אחוזי הנכות עד לרף הנדרש לקבלת ההטבה.

לעיתים עלול להיווצר מצב שאחוזים קטנים מפרידים בין הנכות הקיימת לרף הקבוע בחוק. הוספת שאר הבעיות מהן סובל התובע והכללתם בתיק התביעה, עשויה להעלות את מספר אחוזי הנכות שיקבעו לו ולהביא לכך שהוא יקבל את הפטור. חשוב לדעת שלהגיע לאחוז נכות כה גבוהים ממכלול של בעיות רפואיות אינו דבר קל ויש לעשות את כל הדרוש להעלאת האחוזים.

ראוי לציין כי חולי סרטן העוברים טיפולים כימותרפיים זכאים גם הם לפטור ממס. על מנת לקבלו יש לבקש מהרופא המטפל למלא את הטפסים הדרושים ובהם לפרט את הניתוחים והטיפולים הנחוצים. הטופס יישלח לוועדה הרפואית ושם יקבל את מלוא תשומת הלב כובד הראש הדרושים. במרבית המקרים הוועדה תאשר את מתן הפטור.

הטבה רטרואקטיבית

ניתן לקבל את הפטור ממס גם באופן רטרואקטיבי. כלומר שהוא יחול  גם על השנים שלפני הגשת הבקשה. ההטבה תקפה לתקופה של עד שש שנים שקדמו להגשת התביעה, לרבות השנה הנוכחית. לעומת זאת, נכות שנקבעה בוועדה של הביטוח לאומי, תהיה רלוונטית רק למשך שלוש השנים שקדמו לתביעה.חשוב למלא את הדו"ח הנוגע להן באורח מדויק ולא להחסיר גם את הכנסות בני הזוג. זאת על מנת להימנע ממצב של היווצרות חוב במס הכנסה בשל טעויות בדו"ח.

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

אל תוותרו על הזכויות שלכם, התקשרו עוד היום לעו"ד הראל יטיב! 
השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי

072-3940742 דילוג לתוכן