זכויות עובדים בעת פשיטת רגל של מקום העבודה

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם מיד

זכויות עובדיםבשנת 1975 נחקק בכנסת ישראל חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד, על מנת להגן על אנשים שזכויותיהם הבסיסיות כעובדים נפגעו, שלא באשמתם, עקב הקשיים במקום העבודה, ובגלל אותם הקשיים מקומות העבודה קיבלו צו פשיטת רגל או צו פירוק.

החוק קבע כי עובד שכיר שהחברה בה עבד התפרקה או שהמעסיק פשט את הרגל, זכאי לקבל שכר עבודה ותשלומי פיצויים בגין פיטוריו, אותם המעסיק חייב לו, עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק.

בנוסף זכאי העובד בעת פשיטת רגל של מקום העבודה (למידע נוסף – הליך פשיטת הרגל), שהמוסד לביטוח לאומי יעביר את כספי הגמלה המגיעה לו אל קופת הגמל שלו, שבה המעסיק לא הפקיד את הסכום הדרוש.

לפני הכול, כדאי לדעת

לטובת עובדים שמקום עבודתם פשט את הרגל או קיבל צו פירוק כדאי לדעת כי על מנת שיימנעו עיכובים מיותרים בטיפול בתביעתם לקבלת קצבאות המגיעות להם לפי החוק, עליהם למלא את כל הפרטים הדרושים בדייקנות מרבית ולהגיש את תביעתם למפרק או לנאמן כמה שיותר מהר, בסמוך למועד פשיטת הרגל.

הדרך להגשת תביעה

התביעה לקבלת גמלה, המגיעה על פי החוק, תוגש לנאמן או למפרק ולא לביטוח לאומי בטופס תביעה לתשלום שכר עבודה ופיצויים בגין פיטורים, יחד עם מסמכים נוספים אשר יוכיחו כי קיים חוב. ישנם מספר מסמכים אותם מצרפים לטופס התביעה:

  • שלושה תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה שפשט את הרגל.
  • מסמך אשר מעיד מהם סכומי הפיצויים בגין הפיטורים בקופת הגמל של העובד.
  • אישורים לגבי רצף העבודה.
  • אישור בנקאי או המחאה (מקורית) מבוטלת אשר יעידו על פרטי בעלי החשבון.

בתום תהליך אישור התביעה על ידי הנאמן או המפרק, התביעה וההחלטה מועברות לביטוח לאומי- אגף ביטוח זכויות עובדים.

החלטת המוסד לביטוח לאומי היא הסופית והוא יכול לאשר את החלטת המפרק או הנאמן, לדחות אותה או לחלוק עליה.

כאשר התביעה לגמלה מאושרת, העובדים מקבלים אותה לחשבון הבנק בלבד ואין להעבירה או לעקל אותה. חשוב לדעת כי מהגמלה מנוכים סכומי כסף על פי החוק: ביטוח לאומי, מס הכנסה וביטוח בריאות.

זכויות עובדים – פיצויי פיטורים

עובדים שלא היו מבוטחים בקופות גמל במקום עבודתם, שאמורות לכסות את פיצויי הפיטורים שלהם, יקבל את כל הסכום או השלמה שלו מביטוח לאומי.

תשלום זה יהיה לפי מה שכתוב בהוראות חוק פיצויי פיטורים או לזכויות העובדים בהסכם קיבוצי, והכול לטובתם של העובדים.

חישוב פיצויי הפיטורים נעשה על פי הפרמטרים הבאים: משכורת מהעבודה (לא פחות משכר מינימום), תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת משפחה, תוספת מקצועית, רכיבי שכר נוספים אם ישנם ומשכורת 13 אם היא לא כלולה בחישוב הפיצויים.

שיעורי הגמלה מביטוח לאומי

עובדים בעת פשיטת רגל של מקום העבודה זכאים לקבל גמלה שכוללת בתוכה את הסכומים שלהלן:

  • סכומי שכר עבודה להם העובדים זכאים והמעסיק לא שילם אותם.
  • סכום פיצויי הפיטורים שלא מכוסים בקופות הגמל.

החל מינואר 2012, גובה הגמלה מחושב באופנים הבאים:

  • עובדים אצל מעסיקים שפשטו את הרגל או שקיבלו צו פירוק עד לתאריך 31.7.09 זכאים לגמלה מקסימלית בגובה סכום בסיסי 3 כפול 10: 83,700 שקלים.
  • עובדים אצל מעסיקים שפשטו את הרגל או שקיבלו צו פירוק החל מתאריך 1.8.09 זכאים לגמלה מקסימלית בגובה סכום בסיסי 3 כפול 13: 108,810 שקלים.
  • עובדים חברי אגודה שיתופית שמעסיקיהם קיבלו צו לפירוק האגודה, זכאים לגמלה מקסימלית בגובה סכום בסיסי 3 כפול 8: 66,960 שקלים.

ראו גם:

התפטרות מוצדקת עקב חשש בריאותי

זכויות לאבטלה לאחר פיטורין מסיבות מיוחדות

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

אל תוותרו על הזכויות שלכם, התקשרו עוד היום לעו"ד הראל יטיב! 
השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי

073-3753264 דילוג לתוכן