מענק לידה

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם מיד

מענק לידהמדינת ישראל מכירה בכך שלידת תינוק כרוכה בהוצאות רבות: רכישת ריהוט מתאים, עגלה, ביגוד ראשוני, טיטולים ובקבוקים.

מדובר בהוצאה כספית כבדה, במיוחד עבור זוגות צעירים. לכן זכאית כל יולדת לקבל מענק לידה חד פעמי מן המוסד לביטוח לאומי לכיסוי ההוצאות הראשוניות לאחר לידת תינוק.

מי זכאי לקבל מענק לידה?

 • יולדת שילדה בבית חולים או אושפזה בבית חולים מיד לאחר הלידה. לצורך העניין, יולדת שילדה מבחירה בלידה ביתית, ולא התפנתה אחר כך לבית חולים אלא נשארה בבית, תתקשה לקבל את מענק הלידה. אך יולדת שילדה בבית או במקום אחר כמו ברכב בדרך לבית חולים, לידות חפוזות התופסות את היולדת כשהיא אינה מוכנה, תהיה זכאית למענק הלידה אם תגיע מיד אחרי הלידה לבית החולים.
 • אישה שהיא תושבת ישראל או שבעלה תושב ישראל. למענק תהיה זכאית גם אישה אשר עונה לקריטריון זה וילדה בחו"ל.
 • אישה שהיא או בן זוגה עובדים בישראל לפחות שישה חודשים, גם אם אינם תושבי ישראל (למשל עובדים זרים), ובלבד שהלידה נערכה בישראל.
 • בן זוג של אישה שנפטרה במהלך הלידה.
 • הורים המאמצים תינוק מיד לאחר לידתו.

אופן הגשת התביעה למענק לידה

ברוב המקרים מוגשת הבקשה לדמי לידה כבר בבית החולים. על היולדת להציג בפני הפקידים הרלוונטיים בבית החולים את תעודת הלידה שלה ושל בן זוגה, וכן לספק פרטי חשבון בנק, והכסף יועבר לחשבון הבנק שלה ישירות.

העונים לקריטריונים הבאים צריכים להגיש את הבקשה בסניף המוסד לביטוח לאומי עצמו:

יולדת שהיא ובן זוגה אינם נחשבים תושבי ישראל. כלומר, אין ברשותם תעודת זהות ישראלית. הורה מאמץ, ומי שילדה במוסד רפואי שאין לו אישור מביטוח לאומי (למשל: בית חולים פרטי).

תשלום המענק

האופן שבו משולם המענק והסכומים השונים בהתאם לזכאיות השונות

סכום הכסף עבור מענק הלידה מועבר ישירות לחשבון הבנק של היולדת. בלידה ראשונה הסכום מועבר לחשבון שאת פרטיו נתנה היולדת בבית החולים. החל מהלידה השנייה מועבר המענק לחשבון הבנק אליו נכנסת קצבת הילדים החודשית.

הסכומים בהתאם לסוג הלידה הם:

 • בלידה ראשונה במשפחה תקבל האישה 1,695 ₪. ההנחה היא שלאחר לידה ראשונה ההוצאה הכספית המוטלת על כתפי ההורים היא הגבוהה ביותר, מאחר ועליהם לרכוש את כל הציוד מראשיתו, ולכן סכום המענק גבוה יותר.
 • בלידה שנייה תקבל האישה 763 ₪. הסכום בלידה שנייה הוא מופחת מאחר וההנחה היא כי את הציוד הבסיסי ההורים כבר רכשו עבור הילד הראשון, ולאחר לידת הילד השני נותרו להם רק השלמות, שההוצאה הכספית עליהן מופחתת.
 • החל מהלידה השלישית ואילך, תקבל היולדת סכום של 509 ₪ עבור כל ילד נוסף. הסכום מופחת עקב ההנחה כי להורים יש את הציוד הבסיסי ועליהם לרכוש רק ציוד שהתבלה או שלא ניתן להעבירו מילד לילד כמו בקבוקים או טיטולים.
 • לאחר לידת תאומים תהיה היולדת זכאית למענק של 8,475 ₪, מתוך ההנחה שרכישת ציוד עבור שני תינוקות מהווה מעמסה כלכלית כבדה על הורים צעירים.
 • יולדת שילדה שלישיה תקבל 12,713 ₪, מתוך ההכרה בקושי במימון ציוד לשלושה תינוקות, ובצורך לקבל או אף לממן עזרה על מנת לספק לשלישיית התינוקות את כל צרכיה.

מקורות סיוע נוספים ליולדות

פעמים רבות, אצל זוגות השרויים במצוקה כלכלית או אצל אימהות חד הוריות, סכום מענק הלידה מביטוח לאומי אינו מספיק לכסות על ההוצאות הרבות.

יולדות הנקלעות לקשיים ברכישת הציוד לתינוק יכולות לפנות ללשכות הרווחה במועצה המקומית ובעירייה, ולקבל עזרה נוספת ברכישת הציוד לתינוק.

דמי לידהנשים עובדות זכאיות לדמי לידה מביטוח לאומי לאחר שילדו. דמי לידה ניתנים כסכום כספי לאות פיצוי היולדות על שאינן חוזרות לעבודה למשך תקופה מסוימת וכך הן מאבדות את שכרן.

גם אבות זכאים לקבל דמי לידה במקרים שהם מחליפים את בנות זוגם והם שמטפלים ברך הנולד במקום לעבוד (הם יוצאים לחופשת לידה לאחר חזרת הנשים לעבודה).

הזכאיות לדמי לידה

 • נשים עובדות- שכירות/עצמאיות שמועסקות במדינת ישראל, גם במקרים בהם הן אינן תושבות המדינה.
 • נשים שעובדות כשכירות ומועסקות בחו"ל, בתנאי שהן והמעבידים שלהן תושבי ישראל, והחוזה שנחתם בנוגע לעבודה קשור בישראל, או שהנשים הן עובדות ישראליות מקומיות.
 • נשים מגיל 18 והילך שנמצאות במסגרות של שיקום מקצועי או של הכשרה מקצועית במקומות שקיבלו אישור לכך מהמדינה, בתנאי שהן עבדו כשכירות או כעצמאיות במשך 30 יום ברציפות או יותר בטרם הגיע היום בו פסקו לעבוד בתקופת ההיריון (ראו גם: קצבת שמירת הריון).

תקופת הזכאות

נשים שזכאיות ל-14 שבועות דמי לידה יקבלו אותם החל מהיום הראשון בו הפסיקו לעבוד (בזמן ההיריון או לאחר הלידה), אך לא לפני שהגיעו 49 ימים הקודמים לתאריך הלידה.

נשים שזכאיות לשבעה שבועות דמי לידה יקבלו אותם, אך לא לפני שהגיעו 29 ימים הקודמים לתאריך הלידה.

 • זכאות ל-14 שבועות דמי לידה תינתן לנשים שמקום עבודתן או שהן עצמן שילמו דמי ביטוח לאומי בעבור עשרה חודשים מתוך 14 החודשים שלפני תאריך הלידה המשוער או בעבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני התאריך.
 • זכאות לשבעה שבועות דמי לידה תינתן לנשים שמקום עבודתן או שהן עצמן שלמו דמי ביטוח לאומי בעבור שישה חודשים מתוך 14 חודשים לפני תאריך הלידה.
 • נשים שילדו תאומים או יותר ילדים באותה לידה, ונשים שהתינוקות שלהן או שהן עצמן נשארו לאשפוז בבית החולים או שנאלצו לשוב לאשפוז במהלך חופשת הלידה, תהיינה זכאיות להאריך את החופשה והן תקבלנה תשלום נוסף.

גובה דמי לידה

ביטוח לאומי משלם דמי לידה באמצע התקופה של חופשת הלידה, היישר לחשבונות הבנק של הנשים בתשלום אחד.

אישה עובדת, שילדה, זכאית לצאת לחופשת לידה לתקופה של 14 שבועות מיום הלידה. במהלך חופשת הלידה האישה כביכול מאבדת את שכרה או את הכנסתה, ועל כן המוסד לביטוח לאומי משלם לה דמי לידה.

כיום, אבות לתינוקות יכולים, על פי החוק, להחליף את זוגתם בחלק השני של חופשת הלידה (בתנאי שהן חוזרות לעבוד), ואז גם הם זכאים לדמי לידה.

מי זכאית לחופשת לידה?

*עובדת שכירה ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי.
*עובדת עצמאית ששילמה עבור עצמה דמי ביטוח לאומי.
*אישה שהייתה בשיקום מקצועי או בהכשרה מקצועית סמוך ללידה.
*חיילת אשר עזבה את הצבא עקב הלידה.

האופן בו מוגשת התביעה

על מנת שאישה תקבל את דמי הלידה בתקופת חופשת הלידה, עליה למלא טופס "תביעה לדמי לידה" של ביטוח לאומי, לצרף אישור לידה מבית החולים שבו היא ילדה ולהגישו בסניף ביטוח לאומי במקום מגוריה.

מועד הגשת התביעה

על היולדת להגיש את טופס התביעה בסמוך ליום בו הפסיקה לעבוד, אך לא לפני תשעת השבועות שלפני תאריך הלידה המשוער. בכל מקרה, עליה להגיש את טופס התביעה לא יאוחר משנה (12 חודשים) מהיום הראשון בו הייתה זכאית לדמי הלידה.

תקופת הזכאות המרבית

אישה אשר זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות תהיה זכאית לתשלום דמי לידה החל מהיום הראשון בו הפסיקה לעבוד, אך לא יותר מוקדם מ- 49 ימים לפני תאריך הלידה המשוער. אישה שזכאית לדמי לידה למשך שבעה שבועות, תהיה זכאית לקבלם לא לפני 24 יום לפני תאריך הלידה המשוער.

גובה דמי הלידה

אישה מקבלת את דמי הלידה באמצע חופשת הלידה, המשולמים לחשבון הבנק שלה בתשלום אחד. כאמור, דמי הלידה הם גמלה שבאה להחליף את שכר האישה, אך הם מוגבלים לתקרת ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי, גם לעובדת שכירה וגם לעובדת עצמאית.

גובה דמי הלידה מחושב על פי המשכורת ששולמה ליולדת בחודש שלפני היום בו הפסיקה לעבוד. נכון לתאריך 1 בינואר 2011 גובה דמי הלידה ליום עומד על 1,376.67 שקלים.

השלמת שכר לשם חישוב דמי הלידה

*עובדת שכירה שילדה ולא קיבלה משכורת מלאה במשך שלושת החודשים טרם ה- 1 בחודש שבו הפסיקה לעבוד, והיא בעלת אישורים מתאימים, תוכל לקבל השלמת שכר לצורך החישוב של דמי הלידה. המקרים שבגינם לא קיבלה משכורת מלאה יכולים להיות תאונה, מחלה, אבל משפחתי, שביתה או מכל סיבה שהיא שלא תלויה בה.

*אישה שעבדה בהיקף משרה קטן יותר בשל ההיריון בתקופה של שלושה חודשים טרם ה- 1 בחודש שבו הפסיקה לעבוד, תקבל דמי לידה שיחושבו בהתאם למשכורתה בשלושת החודשים לפני שהקטינה את היקף משרתה.

דמי לידה לאבות

כאמור למעלה, אבות זכאים להחליף את זוגתם בחלקה השני של חופשת הלידה לצורך טיפול בתינוק (בתנאי שהנשים חוזרות לעבוד) ולקבל גם כן דמי לידה. אבות זכאים לחופשת לידה החל מיום חזרת הנשים לעבודה (אך לא לפני שחלפו שישה שבועות רצופים מיום הלידה, בהם הנשים חייבות להיות בחופשת לידה) עד לסיום תקופת 14 השבועות המגיעים להן, ובתנאי ששניהם עבדו וצברו תקופת ביטוח שלאחריה יוכלו לקבל דמי לידה. אבות זכאים לחופשת לידה לתקופה של לא פחות מ- 21 יום.

במידה שהנשים שזכאיות לקבל דמי לידה לא יכולות לטפל בתינוקות עקב מצבן הבריאותי, האבות זכאים להחליפן בכל שלב בחופשת הלידה, ובתנאי שיהיו בידיהם אישורים רפואיים מתאימים, ושהם יעמדו בתנאי הזכאות הקבועים בחוק.

ראו גם:

הבדל בין קצבת לידה למענק לידה

זכאות אבטלה לאחר התפטרות לצורך גידול תינוק

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

אל תוותרו על הזכויות שלכם, התקשרו עוד היום לעו"ד הראל יטיב! 
השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי

072-3940742 דילוג לתוכן