הריון

קצבת שמירת הריון

ביטוח לאומי משלם קצבת שמירת הריון לאישה הרה עובדת בשל היעדרותה מעבודה בעקבות סכנה רפואית, שנובעת מההיריון עצמו, מסוג העבודה, מהאופן או ממקום ביצוע העבודה

דילוג לתוכן