הריון

קצבת שמירת הריון

ביטוח לאומי משלם קצבת שמירת הריון לאישה הרה עובדת בשל היעדרותה מעבודה בעקבות סכנה רפואית, שנובעת מההיריון עצמו, מסוג העבודה, מהאופן או ממקום ביצוע העבודה

073-3753264 דילוג לתוכן