זכויות תורמי השתלות

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם מיד

זכויות תורמי איבריםמדי יום, כולנו נחשפים למגוון רחב של פעולות סולידריות חברתית שונות. בין אם מדובר בויתור על מקום בתור לטובת אחר, פינוי מקום ישיבה באוטובוס, תרומה לצדקה ועוד. מרביתן המוחלט של פעולות אלו, כמעט ואינן דורשות ממבצע הפעולה, או "התורם", לבצע מאמץ או הקרבה כלשהי, הרי שבמיעוט מאותם המקרים, סולידריות חברתית משמעה הקרבה משמעותית מצד אדם אחד לטובת אדם אחר, הקרבה אשר מביאה לידי ביטוי את הצד האציל באותו האדם, אשר מקריב קורבן משמעותי לטובת רעהו, מבלי לצפות לתמורה שוות ערך.

הדוגמא הטובה ביותר להקרבה שכזו, היא ללא ספק תרומת איברים, במסגרתה התורם מוותר, פשוטו כמשמעו, על חלק מגופו לטובת האחר, וזאת בשם צו מצפונו.

האם תורמי איברים זכאים להטבות ממשלתיות?

לאורך שנים ארוכות, תורם האיברים נתפס כמי שבחר לבצע את התרומה מרצונו החופשי, ועל פי צו מצפונו. משכך, המחוקק לא מצא לנכון להגדיר כי התורם יהא זכאי ליהנות מהטבות כלשהן, שכן לא סבר שיש לאלו משמעות מבחינת נכונותו של התורם לבצע את התרומה.

עם זאת, ברבות השנים, הלכה והשתרשה התפיסה הציבורית כי תורם האיברים, כמי שמבצע את ההקרבה הנאצלת ביותר עבור אדם אחר, ראוי שייהנה, ולו מעט, מתמורה מינימאלית בעד להקרבתו. תפיסה זו עוגנה בחקיקה במסגרת חוק השתלת אברים, תשס"ח-2008, תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), תש"ע-2010, וכן במסגרת תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר), התשע"ב-2012.

נדיר שזה קורה, אבל במידה ותורם האיברים נקלע לסיבוך במצבו ונגרמה לו נכות כלשהי עקב הניתוח ושאינו מסוגל לעבוד רק אז יפנה לביטוח לאומי ויגיש בקשה לקביעת אחוזי נכות ולקצבאות שונות בהתאמה כמו קצבת נכות, שיקום מקצועי וכן הלאה. אדם בריא לחלוטין היוצא ללא פגע מהניתוח יכול לקבל זכויות, אבל לא את אותן הזכויות שמקבלים מביטוח לאומי.

מהן הזכויות המוקנות לתורמי השתלות בישראל?

המחוקק קבע, כי אדם אשר תרם איבר מגופו לאדם אחר, בהיותו בחיים, זכאי ליהנות משורה של הטבות שונות, וזאת בתנאי שהינו תושב ישראל, אשר תרומתו התרחשה החל משנת 2008 ואילך:

  • פטור מתשלום דמי בריאות: תורם איברים זכאי ליהנות מפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, וזאת לפרק זמן של 36 חודשים הנספר מראשית השנה העוקבת לזו שבמהלכה בוצעה התרומה.
  • החזר כספי בגין הוצאות כספיות שהוציא התורם במסגרת תרומתו. החזר זה ניתן ביחס למספר קריטריונים, ובתנאי שהבקשה לקבלת ההחזר נעשתה בתוך שנה ממועד ההוצאה.
  • החזר עלות ביטוח רפואי פרטי או ביטוח משלים (עד ל-60 שקלים בחודש, לפרק זמן של עד 60 חודשים).
  • החזר עלות ביטוח בגין אובדן כושר עבודה/השתכרות (עד ל-206 שקלים לחודש, לפרק זמן של עד 60 חודשים).
  • החזר עלות ביטוח חיים (עד ל-130 שקלים בחודש, לפרק זמן של עד 60 חודשים).
  • החזר עלות חופשת החלמה, בסכום חד פעמי שלא יעלה על 542 שקלים ליום, עבור 7 לילות לכל היותר הנלקחים במועד יחיד.
  • החזר עלות הוצאות נסיעה, בסכום חד פעמי שלא יעלה על 2708 שקלים.
  • החזר עלות טיפולים פסיכולוגיים, בסכום חד פעמי שלא יעלה על 433 שקלים למפגש, עבור 5 מפגשים לכל היותר.
  • החזר כספי בגין אובדן כושר השתכרות, ככל שנגרם במישרין כתוצאה מהתרומה. התשלום נקבע בהתאם לגובה התשלום לחייל מילואים המשרת לתקופה של 40 יום, ונע בין 7,840.80 שקלים ל- 57,653.2 שקלים (כתלות במשכורתו החודשית של התורם טרם התרומה).

חשוב לזכור בהקשר זה, כי במרבית המקרים אין מדובר בהחזר כספי מלא, ובטח שלא ב"פיצוי" הולם, המצדיק לכשעצמו את התרומה. עם זאת, המטרה היא להקל, ככל שניתן, על התורם, הפועל בהתאם לצו מצפונו, וכך לנסות ולעודד את התופעה המבורכת, המפגינה את האצילות הנפש של התורם.

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

אל תוותרו על הזכויות שלכם, התקשרו עוד היום לעו"ד הראל יטיב! 
השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי

072-3940742 דילוג לתוכן