הסכמים קיבוציים – עובדי ניקיון

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם מיד

הסכם קיבוצי הוא הסכם אשר נערך בין ארגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים, ועוסק בנושאים של יחסי עבודה, תנאי עבודה, שכר וכיוצב'no rx online renova. ההסכם הקיבוצי הוא שקובע את מערכת היחסים בין העובדים למעבידים, באופן שימנע קיפול של זכויות העובד, תוך הסכמה הדדית וללא סכסוכי עבודה. ההסכם מבשיל לאחר משא ומתן בין הצדדים שנקרא משא ומתן קיבוצי.

הסכם קיבוצי צריך להתקבל ולהיחתם על ידי שני הצדדים המייצגים והוא מקבל תוקף חוקי מחייב לאחר חתימתו. ההסכם יחול על כל העובדים והמעבידים, גם אם הם לא חברים בארגון העובדים. את הקבוע בהסכם הקיבוצי ניתן להרחיב על ידי צו הרחבה, ולכלול בו גם עובדים שלא נכללו בו מלכתחילה. קיימים סוגים שונים של הסכמים קיבוציים. הסכם קיבוצי כללי, אשר נחתם בין ארגון עובדים יציג לבין ארגון מעבידים וישנו הסכם קיבוצי מיוחד,שנחתם בין ארגון עובדים יציג ובין מעביד אחד. בענייננו, המדובר בהסכם קיבוצי כללי, אשר חל והורחב על ידי שר התעשייה והמסחר לכלל העובדים בתחומי הניקיון והאחזקה בארץ. לאחר משא ומתן ארוך של כמעט שנה נחתם הסכם קיבוצי לעובדי הניקיון אשר מסדיר את זכויותיהם.

הסכמים קיבוציים של עובדי ניקיון בעבר

עובדי הניקיון והתחזוקה הינם העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. שכרם אינו הגיע לשכר המינימום במשק והם נאלצו לעבוד בתנאי עבודה לא שיווניים ולא מכבדים. ההסכם הקיבוצי הלפני האחרון בתחום הנקיון, נחתם לפני 35 שנים, בשנת 1976, וכיום הוא איבד למעשה את משמעותו. המדובר בהסכם מיושן, שאינו רלוונטי לחוקי העבודה הדינאמים ההולכים ומתפתחים עם השנים. משרד התעשייה והמסחר שקד על בנייה וחתימה של הסכם קיבוצי חדש אשר נכנס לתוקף בשנת 2009 עם מתן צו הרחבה על ידי המשרד. במסגרת ההסכם הקיבוצי החדש, הוסדרו זכויות עובדי הנקיון.

ההסכם הנוכחי

ההסכם נחתם בין ההסתדרות ואיגוד לשכות המסחר, ולפיו עובדי הניקיון והאחזקה שמשולם להם שכר מינימום יקבלו תוספת שכר של 20%. בשלב הראשון חל ההסכם הקיבוצי על עשרות אלפי חברות הקשורות לאיגוד לשכות המסחר, ואולם לאחר ששר התעשייה והמסחר הוציא את צו ההרחבה להסכם, הוא הוחל על יותר ממאתיים אלף עובדי ניקיון, אחזקת מבנים וחברות ניקיון משרדים.ההסכם הקיבוצי קובע כי תוספת השכר לעובדי הניקיון והאחזקה תמצב את שכרם לפחות לשכר המינימום הקבוע במשק, וכי אי תשלום של שכר לעוד ניקיון, לכל הפחות, כשכר המינימום, הינה עבירה פלילית.

עוד קובע ההסכם הקיבוצי כי הפרשות העובד והמעסיק לקרן הפנסיה יגיעו בהדרגה, בתום שש שנים ל-17.5% מהשכר, אחוז גבוה מפנסיית החובה שקיימת במשק כיום, המתבססת על הפרשה בשיעור 15%. עובדי הניקיון קיבלו במסגרת ההסכם ביטוח ריסק למקרה של נכות או מוות בששת החודשים הראשונים להעסקתם שבהם הם אינם מבוטחים פלנסיה. סכום ביטוח הריסק הוא 150 אלף שקלים לעובד.

ימי מחלה ותוספת שכר על עבודה בלילות ובחגים

בכל הנוגע לימי המחלה קובע ההסכם הקיבוצי הגדלה של ימי המחלה להם זכאי כל עובד (כנגד המצאת אישור רפואי בהתאם) ל-24 ימים בשנה לעומת 18 ימים הנהוגים בחוק. עוד מקנה ההסכם זכות לשימוע לפני פיטורים לעובדים קבועים המועסקים מעל שנתיים, איסור להטיל על עובדים קנסות בגין נזק לציוד שהם גורמים בשגגה במהלך עבודתם, שי לחג בפסח וראש השנה, תשלום נוסף עבור עבודה בחגים, נסיעות לעובדים בזמן שאין תחבורה ציבורית וחופשה בגין נישואים. עוד נקבע בהסכם כי עובד יהיה זכאי לכספי הפיצויים שהפריש המעסיק לקרן הפיצויים שלו גם במקרה שהעובד התפטר מיוזמתו. עובדים זמניים שעבדו בשעות הלילה יקבלו תוספת לשעת עבודה, וכן הם יהיו זכאים לתוספת של ימי ההבראה השנתיים.

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

אל תוותרו על הזכויות שלכם, התקשרו עוד היום לעו"ד הראל יטיב! 
השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי

073-3753264 דילוג לתוכן