הבטחת הכנסה

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם מיד

ישראל היא מדינת רווחה והיא מחויבת לדאוג לאזרחיה מיעוטי היכולת שאינם יכולים להבטיח לעצמם רמת חיים מינימלית.

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף המדיני שדואג לשלם קצבת הבטחת הכנסה ליחידים או למשפחות שאין בידיהם הכנסות זמניות או קבועות מספיקות.

הבטחת הכנסה היא קצבה חודשית המבטיחה רמת חיים מינימלית ביותר. הסכומים להם זכאים האנשים כקצבת הבטחת הכנסה נקבעים בהתאם לגודל המשפחה ולהרכבה.

כאשר ליחידים או למשפחות ישנה הכנסה כלשהי, ממשכורות או מקצבאות, אך היא נמוכה מהסכום המינימלי הדרוש לשם מחייה, ביטוח לאומי משלם עבורם קצבת השלמת הכנסה, קרי סכום כסף נוסף להכנסתם, וזאת כדי להבטיח עבורם הכנסה שתבטיח להם רמת חיים מינימלית.

הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה

כאמור מעלה, ישנן שתי קצבאות המשולמות מביטוח לאומי במקרים מסוימים:

  • קצבת הבטחת הכנסה – אנשים שלא מסוגלים, מסיבות שונות, להבטיח לעצמם ולמשפחתם הכנסה מינימלית מעבודה, זכאים לקצבה מלאה. אלו הם נכים, חולים, מובטלים או נפגעי עבודה, בתנאי שהם לא מקבלים שום תשלומים אחרים מכל גוף מדיני אחר.
  • השלמת הכנסה – אנשים שמשתכרים מעבודה או בעלי הכנסה ממקור אחר אך היא נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית המקובלת לשם מחייה, זכאים להשלמת הכנסה המשולמת כקצבה חלקית. הקצבה יכולה להיות השלמה לתשלומי מזונות, לשכר נמוך מעבודה, לדמי עבודה או לקצבאות שונות.

מי זכאי להבטחת הכנסה?

ביטוח לאומי קבע שלושה תנאים לקצבה, בהם צריכים לעמוד כל האנשים כדי להיות זכאים לה. אם לאדם הזכאי יש בן/בת זוג, גם עליהם לעמוד בכל מהתנאים:

  • רציפות תושבות- אנשים מעל גיל 20, תושבי ישראל במשך 24 חודשים לפחות ברציפות. אנשים בני 18 יהיו זכאים להבטחת הכנסה במקרים מיוחדים בלבד כמו היריון, מחלות ושימוש בסמים. כשרציפות התושבות היא פחות מ-24 חודשים, אנשים יהיו זכאים לקצבה, ובתנאי שיענו על אחד מהתנאים:

1. רציפות התושבות של בן/בת הזוג היא 24 חודשים לפחות.

2. ביטוח לאומי מעניק לאדם עצמו או לבן/בת הזוג קצבת נכות מעבודה, קצבת שאירים, קצבת זקנה או קצבת תלויים בנפגעי עבודה.

3. האנשים הנם עולים חדשים במשך 12 חודשים מצטברים לפחות, ועדיין לא עברו חמש שנים מהתאריך בו עלו ארצה.

4. ילדים נטושים.

5. ילדים יתומים.

6. הורים יחידים (חד הורים).

7. הורים פרודים.

8. האנשים נתונים בנסיבות מיוחדות כמו היריון, מחלה או מצבי מצוקה חמורים.

  • מבחן הכנסות – אנשים ובני זוגם הם בעלי הכנסות שלא עוברות סכום מסוים הקבוע בחוק בהתאם לגיל, למצב המשפחתי ולמספר הנפשות במשפחה. ההכנסות יכולות להיות משכר, מפנסיה או מקצבאות ביטוח לאומי שנחשבות כהכנסה מעבודה: דמי פגיעה, גמלה לשמירת היריון, דמי לידה, תגמולי מילואים ועובדים הנמצאים בפשיטת רגל.

אנשים ובני זוגם מתפרנסים מהכנסות שלא עוברות את סכום קצבת הבטחת הכנסה. ההכנסות הן מתשלומים ומקצבאות המוענקים מביטוח לאומי או ממקורות אחרים, והכנסות מהון ומרכוש. כל הקצבאות האחרות המשולמות על ידי ביטוח לאומי ושלא פורטו למעלה אינן נלקחות בחשבון במבחן ההכנסות.

  • מבחן תעסוקה – אנשים שתובעים קצבת הבטחת הכנסה חייבים לעבוד במבחן התעסוקה במקרים הבאים:

1.אנשים מחוסרי עבודה: רשומים בשירות התעסוקה ומגיעים באופן קבוע לדרוש עבודה, אולם לשכת התעסוקה לא מציעה להם כל עבודה מתאימה או שהם הופנו לאבחון ולשיקום מקצועי. קצבת הבטחת הכנסה תינתן כל עוד האנשים הם מחוסרי עבודה והם דורשים עבודה לפי הנהלים.

2. אנשים בהכשרה מקצועית: אנשים שהופנו על ידי שירות התעסוקה להסבה מקצועית או להשתלמות במהלך שעות היום במשך עד 12 חודשים, והם פעילים בקורסים. קצבת הבטחת הכנסה תינתן כל עוד האנשים משתתפים בקורסים ולכל היותר במשך שנה.

3. אנשים שעובדים בשכר נמוך: ההכנסות נמוכות מהסכומים המתאימים להם לפי גיל, מצב משפחתי ומספר נפשות בבית, בתנאי שהם עובדים במשרה מלאה או במשרה חלקית (מסיבות בריאותיות) או מפני ששירות התעסוקה לא מצא עבורם כל עבודה אחרת.

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

אל תוותרו על הזכויות שלכם, התקשרו עוד היום לעו"ד הראל יטיב! 
השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי

072-3940742 דילוג לתוכן