קצבת נכות מהעבודה

"נפגעים מעבודה" הם אנשים אשר הוכרו על ידי ביטוח לאומי כמי שבעקבות פגיעה מעבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) איבדו את כושרם לעבוד ולהשתכר, והם אינם מסוגלים עוד לחזור לעבודתם הקודמת או לצאת לעבוד בעבודות מתאימות אחרות (מבחינת גיל, מין, רקע מקצועי והכשרה מקצועית).

אותם "נפגעים מעבודה" זכאים לקבל קצבה חודשית שנקראת קצבת נכות מעבודה. עובדים אשר חלו כתוצאה מעבודתם או נפגעו בתאונת עבודה רשאים להגיש תביעה לקצבת נכות מהעבודה רק לאחר שהגישו תביעה ל"דמי פגיעה" וקיבלו כבר את התשלומים, כך שהם מוכרים כעת כ"נפגעי עבודה".

הזכאים לקצבת נכות מעבודה

*עובדים שכירים אשר עבדו לפני הפגיעה או המחלה בסוגים שונים של עבודות, למעט עובדי שירות הביטחון, סוהרים או שוטרים.
*עובדים עצמאיים מכל התחומים, בתנאי שהם מבוטחים בביטוח לאומי.
*אנשים אשר לומדים במסגרות של הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי המוכרות ומאושרות במוסד לביטוח לאומי.
*אנשים שנבחנו בהתאם ל"חוק החניכות" או ל"חוק שירות התעסוקה", כשהפגיעה קרתה בשעות בהן התקיים המבחן.
*עובדים אשר מקבלים משכורות שנקבעו על פי "חוק הכנסת".
*אנשים שעברו אימונים במסגרת הנחיות של "חוק שירות התעסוקה" בשעת חירום, עצירים בבית מעצר או בני נוער חוסים המתגוררים במעונות על פי הקבוע ב"חוק לנוער", והם עובדים בעבודות שאינן נכללות בתחום המעונות, המשמשים להם כבתים, באותה תקופה בה אירעה הפגיעה.

מה מקנה קצבת נכות מעבודה?

הקריטריונים אשר קובעים את גובה קצבת נכות מעבודה הם דרגת נכותו הרפואית של העובד עקב הפגיעה מעבודה ( תאונה או מחלה) והמשכורת אותה קיבל בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה. "נפגע עבודה" בעל 100% דרגת נכות, מקבל מביטוח לאומי קצבת נכות מעבודה בגובה של 75% מהמשכורת אותה קיבל בטרם אירעה הפגיעה.

אדם אשר זכאי לקצבה בגובה כזה, יכול לתבוע מביטוח לאומי גם השלמת הכנסה, בתנאי שהכנסותיו או ההכנסות של בן/בת הזוג נמוכות מהסכום הממוצע במשק. אדם שמקבל קצבת נכות מעבודה יכול לעבוד בעבודה אחרת ולהשתכר ממנה במקביל, מבלי שתהיה פגיעה בקצבה.

זכויות למקבלי קצבת נכות מעבודה

טיפולים רפואיים: "נפגעי עבודה" שהוכרו ככאלה על ידי ביטוח לאומי, ומקבלים את תשלומי הקצבה בכל חודש, זכאים לטיפולים רפואיים ללא עלות, כגון אשפוזים במחלקות רגילות, אשפוזים במחלקות סיעודיות, בדיקות רפואיות שונות, תרופות, ניתוחים, צילומים, רכישת מכשירי עזר וכדומה. אנשים אלה זכאים גם לתקופת החלמה ולשיקום רפואי בכל התקופה שבה הם נמצאים במסגרת טיפולים עקב פגיעתם מעבודה. סוגי הטיפולים וההיקף שבו הם ניתנים, נקבעים על ידי רופאי קופות החולים.

שיקום מקצועי: "נפגעי עבודה" המקבלים קצבת נכות מעבודה בכל חודש זכאים להיכנס למסגרת שיקום מקצועי. מסגרת זו מקנה להם כלים לצורך השתלבות בשוק העבודה, ניתנת להם הזדמנות לרכוש מקצוע בהתאם ליכולותיהם, וישנם אנשי מקצוע שעוזרים במציאת מקומות עבודה. אנשי המקצוע בשיקום המקצועי באים מתחום השיקום והעבודה הסוציאלית, מעניקים ייעוץ שיקומי ותעסוקתי, ומלווים את "נפגעי העבודה" אל מחוץ למסגרת השיקום, עד שיימצא עבורם מקום עבודה מתאים.

פטירה מפגיעה מעבודה: מי שהוכר כ"נפגע עבודה" וקיבל בחייו קצבת נכות מעבודה ולאחר תקופה נפטר בעקבות הפגיעה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע), מזכה את משפחתו ב"גמלת תלויים". הגמלה יכולה להינתן כמענק חד פעמי או כקצבת חודשית קבועה. לרוב מי שמקבלים את "גמלת התלויים" הם האלמן/ה של העובד/ת וילדיהם. במקרים מסוימים הנפטר פרנס בחייו את הוריו, את אחיו או את הסבא והסבתא, אזי הם יהיו זכאים ל"גמלת התלויים".

מידע על קצבאות נוספות:

מתנדבים בארץ? – דעו כי במקרה של פגיעה מגיעות לכם זכויות

קצבת נכות כללית

קצבת ניידות

קצבת שירותים מיוחדים